AUTOR            KNIHOVNA            DĚNÍ            OBRAZ/ZVUK            KONTAKT                                        
 

 

JAN MORÁVEK (*1984)

se narodil 28. ledna 1984 v Čáslavi. Zde také prožil své dětství a vystudoval. Již v brzském mládí nalezl v oblasti literatury jakési zalíbení a oddal se občasné básnické tvorbě. Dílka to byla převážně humoristická a vzhledem k autorovu dokonalému umu archivace se ani jemu samotnému nepodařilo zachovat jejich fyzickou podobu.

Při studiích psal víceméně "do šuplíku" avšak jeho tvorba postupně dospívala a právě v období konce studií vznikají některé básně, později zařazené do první sbírky.

Po studiích v roce 2007 odchází Jan Morávek do Kutné Hory, kde se začíná psaní věnovat aktivně a po probdělých nocích roku 2009 vydává svou první sbírku básní nazvanou (pro něho tak příznačně) NESPAVEC.

V roce 2010 pak dokončuje svou v pořadí druhou sbírku NAČ DÁL TEN KVĚT MĚL BY KVÉST. Tato kniha je souborem tématických básní a zobrazuje autorův pohled na rub i líc lidské viny, jenž tolik vrásčí tvář světa.

Co se týče poezie milostné ani ta se obsahu autorových knižních vazeb nevyhnula a výběrem děl z jara a léta roku 2011 se plní básnická sbírka MÁCHÁM, jenž jakož pocta vyjímečnému jmenovci této knihy.

Současně s knihou Máchám vznikají i další básně, které dostávají svou hmotnou podobu v říjnu roku 2011 ve sbírce KUS BÁSNÍ. Jedná se o různorodou tématiku zachycenou zejména při krátkých
či dalekých cestách v letech 2010 a 2011.

Ve snaze odlehčit jisté vážnosti tvorby se na konci roku 2011 dává dohromady sbírka sPROSTÉ BÁSNĚ. Soubor velmi krátkých básní s lehce lechtivým podtextem pomáhá dokonávat humoristicky ztvárněná vizuální stránka tohoto malého díla.

Kniha MOUDERNATÉ ZNÁMOSTI A VLASTNÍ VŠEDNOSTI, která
prostřednictvým povětšinou neveršovaných řádků vstává v srpnu 2012, je vůči předchozí tvorbě jakousi odlišnou řečí. Avšak, o to více by měla mluvit a vyjadřovat.

Na dalekých i krátkých cestách vzniká především romantické dílo
ZA SLOVY.

Inspirován undergroundem plodí autor dílo MŮJ MALEJ ANDROŠ, původně zamýšlené jako osobní deník. Kniha se současností a vzpomínkami na ztracené mladé roky je doplněna laxními kresbami a nicotnými fotografiemi.

Zatím poslední dílo název nemá. Jeho názvem tedy budiž snad jen autorovo jméno na černé obálce knihy. MORÁVEK. Kniha humorná, veselá, sprostá, někdy politická, neboť pišme si o všem dokud můžeme.

 

 Jan Morávek © Copyright 2009 – 2015. Všechna práva vyhrazena